Naši lidé

Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz - seznam našich lidí

Petr Veselka

předseda místní organizace,člen oblastního předsednictva, člen místního předsednictva

Jaroslav Trnovec

místopředseda místní organizace, člen místního předsednictva

Mgr. Alena Pataky

místopředsedkyně místní organizace, členka místního předsednictva

Soňa Suchá

revizorka místní organizace, členka místního předsednictva

Ing. Zuzana Ožanová

1. místopředsedkyně oblastního předsednictva.Poslankyně Parlamentu České republiky

Radomíra Vlčková

Členka rady Moravskoslezského kraje

Mgr.Kateřina Šebestová

Náměstkyně primátora Magistrátu města Ostravy

Mgr. Marcela Mrózková Heříková

Členka rady Zastupitelstva města Ostravy

Vladimír Redl

Ing.Pavel Hudec

Ing. Tomáš Gebauer

Ing.Jaromír Tománek

Michaela Vašnovská

Ing.Radim Bednarčík

Mgr.Petr Kuś

Jiří Malášek

Mgr. Zuzana Hanešková

Program

1.

Moravská Ostrava a Přívoz obvod pro všechny generace

ANO budoucnosti ANO změnám ANO nám všem

2.

Stejná pravidla pro všechny

Stejný přístup ke všem občanům. Transparentní a jednoznačná pravidla u veřejných zakázek.Transparentní nakládání s majetkem – prodej, pronájem. 

3.

Aby tu chtěly žít i naše děti

Domluva s řediteli na otevření hřišť u ZŠ a MŠ pro děti i mimo dobu výuky. Zajištění kontroly bezpečnosti dřevin. Údržba stávající zeleně a její obnova.                             

4.

Zlepšení hospodaření

Omezíme nákup externích služeb využitím potenciálu zaměstnanců úřadu. Důsledně zkontrolujeme již uzavřené dlouhodobé smlouvy a posoudíme jejich výhodnost.

5.

Investice do infrastruktury

Průběžně budeme opravovat chodníky a cesty. V rámci možných technických řešení budeme vyhledávat možná místa k parkování a realizovat je. Budeme řešit situaci v celém obvodě, nejen v centru.

6.

Změna úřadu

Na úřadě budou schopní úředníci s odbornými znalostmi. Nebudeme zasahovat do výkonu státní správy - státní správa se řídí zákony nikoliv  politickými rozhodnutími.Zajistíme efektivitu využívání lidských zdrojů ve veřejné správě – zamezíme nadužívání externích služeb na zajištění základních úkolů veřejné správy.

7.

Podpoříme omezení hazardu

ANO je pro přísnou regulaci hazardu. Jsme pro plošnou regulaci počtu heren a provozoven s hracími automaty a pro přísnou regulaci počtu kasin. Jsme pro vytvoření fondu na financování prevence, léčby a výzkumu z peněz firem provozujících sázkové hry, ze kterého budou financovány veřejně prospěšné projekty a organizace.

8.

Zajistíme dostatečnou ochranu a bezpečnost občanů

Zajistíme rychlé předávání podnětů od strážníků směrem k obci, např. informace o tmavých místech, nefunkčním veřejném osvětlení, chybějících dopravních značek, apod. Vytvoříme podmínky pro zázemí strážníků. 

9.

Zlepšíme komunikaci s občany

Budeme častěji pořádat ankety, aby se občané obce mohli vyjadřovat k aktuálnímu dění. Zajistíme jednoduchou cestu pro oznamování potřeb a námětů občanů, obdobně jako u strážníků. O dobrém nápadu jsme ochotni jednat s kýmkoliv.

10.

Pečovatelská služba

Zvýšíme finanční spoluúčast obce na pečovatelské službě. Občané budou platit méně. 

11.

Výsadba a údržba zeleně

Zajistíme kontrolu bezpečnosti dřevin. Nestačí pouze zeleň vysazovat, nutná je její údržba. Zaměříme se na údržbu stávající zeleně.                                

12.

Kdo si hraje, nezlobí

Budeme přispívat na zájmovou činnost dětí a činnost rodičů s dětmi. Nezapomeneme ani na kulturu a její podporu. 

13.

Otevření dětských hřišť u základních škol pro veřejnost

Obec investuje peníze a pak jsou hřiště zavřená. U každé základní školy je hřiště. Mnohamiliónové investice jsou oploceny a nejsou přístupny veřejnosti. Není mnoho míst, kde by si nejen děti mohly hrát. Někdy i dospělí mají zájem zahrát si volejbal apod. 

Akce

Kontakt

Petr Veselka veselka@ano-ostrava.cz
předseda místní organizace politického hnutí ANO Moravská Ostrava a Přívoz
724 858 777
Pavel Hudec pavhud@tiscali.cz
místopředseda MO
737 446 022