Naši lidé

Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz - seznam našich lidí

Petr Veselka

předseda místní organizace,člen oblastního předsednictva

Jaroslav Trnovec

místopředseda oblastní organizace, místopředseda místní organizace

Mgr. Alena Pataky

místopředsedkyně místní organizace

Ing. Zuzana Ožanová

místopředsedkyně krajského předsednictva

Mgr.Petr Kuś

Radní Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Vladimír Redl

Člen Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

MUDr. Ondřej Němeček

Člen  Zastupitelstva města Ostravy

Ing.Radim Bednarčík

Člen celostátní kontrolní komise hnutí ANO

Ing.Pavel Hudec

Program

1.

"RESPEKT A ÚCTA K LIDEM"

2.

ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ

• Zavedeme participativní rozpočet. Umožníme podílet se občanům na rozvoji obce.
• Provedeme kontrolu využívání financí u příspěvkových organizací. Výsledky kontrol
využijeme ke zlepšení chodu organizací.

3.

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

• Ve spolupráci s městem podpoříme rozšiřování bikesharingu do dalších částí
obvodu.
• Průběžně budeme opravovat chodníky a cesty.
• V rámci možných technických řešení budeme vyhledávat možná místa k parkování
a realizovat je. Budeme řešit situaci v celém obvodě, nejen v centru centrum.
• Přehodnotíme systém rezidentních stání (parkovací karty).                           

4.

ZAJISTÍME DOSTATEČNOU OCHRANU A BEZPEČNOST OBČANŮ

• Budeme zlepšovat podmínky pro zázemí strážníků.
• Využijeme všechna možná zákonná opatření v potírání obchodu s chudobou.
Podpoříme změnu legislativy v této oblasti.
• Nebudeme tolerovat bezdůvodné jízdy a parkování na Masarykově náměstí
a přilehlých ulicích.
• S Vaší pomocí vytipujeme nebezpečná místa a budeme řešit jejich přeměnu,
např. prosvětlíme tmavá zákoutí, podpoříme zavedení městského kamerového
systému do těchto lokalit.

5.

ZLEPŠÍME KOMUNIKACI S OBČANY

• Budeme častěji pořádat ankety, aby se občané obce mohli vyjadřovat
k aktuálnímu dění.
• O dobrém nápadu jsme ochotni jednat s kýmkoliv.

6.

SLUŽBY

• Podpoříme vybudování sítě veřejných toalet zdarma v místech trávení volného času lidí.
• Zvýšíme kapacitu vhodného bydlení pro seniory.
• Zrychlíme opravy a pronajímání volných bytů.
• Budeme průběžně opravovat lavičky i koše.

7.

VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚ

• Zajistíme kontrolu bezpečnosti dřevin.
• Nestačí pouze zeleň vysazovat, nutná je její údržba. Zaměříme se na údržbu stávající
zeleně.
• Zrevidujeme psí loučky.

8.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

• Budeme přispívat na zájmovou činnost dětí a činnost rodičů s dětmi. Nezapomeneme
ani na kulturu a její podporu.
• Podpoříme vznik jeslí.
• Dětská hřiště musí být bezpečná, proto urychleně zajistíme jejich opravy a pravidelné
kontroly.

9.

I NAŠI RODIČE POTŘEBUJÍ POMOC

• Lavičky i místa pro setkávání
• Podpora aktivních seniorů

10.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM

• Podpoříme město při realizací jeho záměrů v našem obvodu. Pouze komplexní
rozvoj a spolupráce pomůže nám všem.

Akce

Kontakt

Petr Veselka veselka@ano-ostrava.cz
předseda místní organizace
722 927 761
Alena Pataky mo.moravska.ostrava.privoz@ano2011.cz
místopředsedkyně
Jaroslav Trnovec mo.moravska.ostrava.privoz@ano2011.cz
místopředseda