Naši lidé

Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz - seznam našich lidí

Petr Veselka

předseda místní organizace,člen oblastního předsednictva, člen místního předsednictva

Jaroslav Trnovec

místopředseda místní organizace, člen místního předsednictva

Mgr. Alena Pataky

místopředsedkyně místní organizace, členka místního předsednictva

Soňa Suchá

revizorka místní organizace, členka místního předsednictva

Ing. Zuzana Ožanová

1. místopředsedkyně oblastního předsednictva.Poslankyně Parlamentu České republiky

Radomíra Vlčková

Členka rady Moravskoslezského kraje

Mgr.Kateřina Šebestová

Náměstkyně primátora Magistrátu města Ostravy

Mgr. Marcela Mrózková Heříková

Členka rady Zastupitelstva města Ostravy

Vladimír Redl

Ing.Pavel Hudec

Ing. Tomáš Gebauer

Ing.Jaromír Tománek

Michaela Vašnovská

Ing.Radim Bednarčík

Mgr.Petr Kuś

Jiří Malášek

Mgr. Zuzana Hanešková

Program

1.

"RESPEKT A ÚCTA K LIDEM"

2.

ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ

• Zavedeme participativní rozpočet. Umožníme podílet se občanům na rozvoji obce.
• Provedeme kontrolu využívání financí u příspěvkových organizací. Výsledky kontrol
využijeme ke zlepšení chodu organizací.

3.

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

• Ve spolupráci s městem podpoříme rozšiřování bikesharingu do dalších částí
obvodu.
• Průběžně budeme opravovat chodníky a cesty.
• V rámci možných technických řešení budeme vyhledávat možná místa k parkování
a realizovat je. Budeme řešit situaci v celém obvodě, nejen v centru centrum.
• Přehodnotíme systém rezidentních stání (parkovací karty).                           

4.

ZAJISTÍME DOSTATEČNOU OCHRANU A BEZPEČNOST OBČANŮ

• Budeme zlepšovat podmínky pro zázemí strážníků.
• Využijeme všechna možná zákonná opatření v potírání obchodu s chudobou.
Podpoříme změnu legislativy v této oblasti.
• Nebudeme tolerovat bezdůvodné jízdy a parkování na Masarykově náměstí
a přilehlých ulicích.
• S Vaší pomocí vytipujeme nebezpečná místa a budeme řešit jejich přeměnu,
např. prosvětlíme tmavá zákoutí, podpoříme zavedení městského kamerového
systému do těchto lokalit.

5.

ZLEPŠÍME KOMUNIKACI S OBČANY

• Budeme častěji pořádat ankety, aby se občané obce mohli vyjadřovat
k aktuálnímu dění.
• O dobrém nápadu jsme ochotni jednat s kýmkoliv.

6.

SLUŽBY

• Podpoříme vybudování sítě veřejných toalet zdarma v místech trávení volného času lidí.
• Zvýšíme kapacitu vhodného bydlení pro seniory.
• Zrychlíme opravy a pronajímání volných bytů.
• Budeme průběžně opravovat lavičky i koše.

7.

VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚ

• Zajistíme kontrolu bezpečnosti dřevin.
• Nestačí pouze zeleň vysazovat, nutná je její údržba. Zaměříme se na údržbu stávající
zeleně.
• Zrevidujeme psí loučky.

8.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

• Budeme přispívat na zájmovou činnost dětí a činnost rodičů s dětmi. Nezapomeneme
ani na kulturu a její podporu.
• Podpoříme vznik jeslí.
• Dětská hřiště musí být bezpečná, proto urychleně zajistíme jejich opravy a pravidelné
kontroly.

9.

I NAŠI RODIČE POTŘEBUJÍ POMOC

• Lavičky i místa pro setkávání
• Podpora aktivních seniorů

10.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM

• Podpoříme město při realizací jeho záměrů v našem obvodu. Pouze komplexní
rozvoj a spolupráce pomůže nám všem.

Akce

Kavárna ANO Moravská Ostrava - Nová Karolina 1. 10. 13:00 - 18:00 V mobilní kavárně ANO se můžete setkat s kandidáty do městského zastupitelstva a s kandidáty do zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Kontakt

Petr Veselka veselka@ano-ostrava.cz
předseda místní organizace
724 858 777
Alena Pataky mo.moravska.ostrava.privoz@ano2011.cz
místopředsedkyně
Jaroslav Trnovec mo.moravska.ostrava.privoz@ano2011.cz
místopředseda